Perhepalvelut HelKa Oy tarjoaa palveluja kuntien sosiaalitoimelle Keski-Savon alueella. Palveluja ovat perhekuntoutus lapsiperheiden kotona, perhetyö, ammatillinen tukihenkilötoiminta ja lapsiperheiden kotipalvelu.

PERHEKUNTOUTUS LAPSIPERHEIDEN KOTONA

Perhekuntoutus on perheen omassa kodissa tapahtuvaa kokonaisvaltaista kuntoutusta, joka vastaa perhekuntoutuspaikassa toteutettavaa kuntoutusjaksoa. Kuntoutuksen määrä ja sisältö suunnitellaan yhdessä sosiaalityöntekijän ja perheen kanssa. Perhekuntoutus sopii tilanteisiin, joissa on suuri huoli lapsen ja perheen selviytymisestä. Perhekuntoutus voi olla myös vaihtoehto ensikodille.

Kuntoutuksen aikana voidaan harjoitella esimerkiksi arkirutiineja, säännöllistä päivärytmiä ja perheen jäsenten välistä vuorovaikutusta. Perhekuntoutuksen kesto on yleensä noin 2-4 kuukautta. Perhekuntoutuksen tavoitteiden saavuttaminen edellyttää yleensä hyvin intensiivistä muutostyöskentelyä kuntoutuksen alussa. Työmenetelmiin kuuluvat esimerkiksi dialoginen keskustelu, perhearviointi, sosiaalinen kuntoutus ja läheisneuvonpito. Kuntoutusjakson jälkeen perheen kanssa voidaan jatkaa esimerkiksi perhetyötä sosiaalityöntekijän kanssa sovitulla tavalla.

PERHETYÖ

Perhetyötä tehdään pääsääntöisesti perheen kotona. Perhetyön tavoitteena on perheen toimintakyvyn vahvistaminen, vuorovaikutustaitojen parantaminen, arkirutiinien hallitseminen, sosiaalisten verkostojen laajentaminen ja syrjäytymisen ehkäiseminen. Perhetyöhön kuuluvat muun muassa vanhemmuuden tukeminen, omien voimavarojen vahvistaminen, lasten kanssa harrastaminen, arjen asioissa auttaminen, kuten kodin järjestäminen, erilaisten aktiviteettien pariin ohjaaminen ja palveluohjaus. Työ toteutetaan suunnitelmallisesti ja tavoitteellisesti perheen yksilölliset tarpeet huomioiden.

Perhetyön tehtävänä on vahvistaa perheen omaa selviytymistä arjen erilaisissa tilanteissa ja myös ennaltaehkäistä perheiden haastavia tilanteita. Vanhempia tuetaan heidän kasvatustehtävässä kiinnittäen huomiota perheen vuorovaikutuksen toimivuuteen. Perhetyö voi olla joko pitkäkestoista tai lyhytkestoista esimerkiksi perheen kriisitilanteessa. Perhetyön sisältö ja määrä sovitaan yhdessä sosiaalityöntekijän ja perheen kanssa.

AMMATILLINEN TUKIHENKILÖTOIMINTA

Ammatillinen tukihenkilö on mukana lapsen ja nuoren arjessa auttaen sekä opastaen erilaisissa elämän tilanteissa. Tukihenkilö kuuntelee lapsen ilot ja murheet sekä on aidosti kiinnostunut lapsen elämästä. Tukihenkilö voi muun muassa auttaa koulunkäynnissä, etsiä lapselle sopivaa harrastusta, harjoitella arkirutiineja ja olla kaverina asioilla esimerkiksi virastoissa.

Tukihenkilö voi auttaa myös itsenäistyvää nuorta, joka tarvitsee aikuisen tukea esimerkiksi muuttaessaan yksin asumaan. Myös nuori yksinhuoltaja tarvitsee usein aikuisen tukea. Tukihenkilö voi auttaa lisäksi perheen aikuista ja olla arkisten asioiden hoitamisen tukena sekä puhekumppanina esimerkiksi silloin, jos vanhemmalla on mielenterveys- tai päihdeongelma.

Tukihenkilötoiminnan sisältö ja tavoitteet sovitaan yhdessä sosiaalityöntekijän kanssa. Tukihenkilötoiminnan tavoitteita voivat olla muun muassa vanhempien jaksamisen tukeminen, sijoituksen ennaltaehkäisy, sosiaalisten taitojen ja verkostojen luominen.

LAPSIPERHEIDEN KOTIPALVELU

Perhepalvelut HelKa tuottaa lapsiperheille kotipalvelua. Se on yleensä tilapäistä tukea perheiden arjessa selviytymisen varmistamiseksi. Palvelu voi olla lastenhoitoapua, jolloin vanhemmat saavat hetken levätä tai käydä vaikka kauppa-asioilla. Apua tarjotaan myös päivittäisiin kodinhoitoon liittyviin töihin; muun muassa pyykinpesuun tai ruuanlaittoon.