Tukea ja turvaa lapsiperheille

Perhepalvelut HelKa Oy on tuottanut lapsiperheiden palveluja Savossa vuodesta 2016 lähtien.

HelKan palveluja ovat perhekuntoutus lapsiperheiden kotona, lastensuojelun tehostettu perhetyö ja sosiaalihuoltolain 18§ mukainen perhetyö, tukihenkilötoiminta, perhearviointi, valvotut ja tuetut tapaamiset sekä lapsiperheiden kotipalvelu. Palvelujen sisältö, määrä sekä tavoitteet sovitaan yhdessä sosiaalityöntekijän ja perheen kanssa.

HelKan työntekijät toimivat perheen kumppanina silloin, kun vanhempien omat voimat eivät riitä tai arjen tilanteet ovat muodostuneet liian kuormittaviksi. Työntekijät toimivat vanhempien kasvatuskumppaneina vahvistamalla vanhempien omia voimavaroja ja etsimällä uusia ratkaisuja vanhemmuuden haasteisiin. Lisäksi työntekijät tukevat lasten iänmukaista kasvua ja kehitystä. Työn tavoitteena on saada lapsiperheen arki toimimaan niin, että lapsen kasvu ja kehitys voi jatkua turvallisesti lapsen kodissa omien vanhempien kanssa.